Free market or greed?

Reflect

Les produccions més contaminants (mineria a cel obert, agricultura amb pesticides molt agressius, extracció de petroli...), en quins continents es produeixen i en quins es consumeixen?

Ideas to work with

Take action

Given the problems raised by #Interferencies

what can we do? What can you do? 

Hera are some ideas. Ready?